Pilotforbundet ønsker dronepiloter velkommen som medlemmer

Interessen for og bruken av droner har eksplodert de siste årene. Også her til lands kan man registrere et økende antall privatpersoner og bedrifter som benytter seg av droneteknologi ikke bare til fritidsbruk, men også til kommersielle formål. Pilotforbundet henvender seg til deg som profesjonell bruker.

Pilotforbundet arrangerer årlige dronekonferanser med vekt på sikkerhet, der deltagere er Politiet, Forsvaret, Hovedredningssentralen, Norsk luftambulanse, i tillegg til en rekke seriøse droneoperatører. Målet er å forbedre operasjonelle regler slik at man kan operere i samme område som helikopter og kommersiell luftfart på en trygg måte.

Det finnes mange dronekonferanser, men Pilotforbundets konferanse skiller seg ut, ved at konferansen er et forum for samarbeid mellom aktører som opererer med både bemannet og ubemannet lufttransport.

– Det unike er at vi sitter i en sal og snakker åpent med hverandre, det er høyt under taket og aktører for både bemannet og ubemannet kan, sammen med Luftfartstilsynet, snakke om de tingene som er viktig, sånn at vi sammen kan være med å utvikle hvordan regelverket og luftrommet blir fremover, sier Carl Rego som er styremedlem i Pilotforbundet og til daglig flyr offshore helikopter.

Registrering hos myndighetene

De fleste som skal fly drone må registrere seg hos Luftfartstilsynet. Du kan slippe unna registrering hvis dronen er under 250 gram og ikke har kamera, eller at den er CE-merket som leketøy. Så for alle praktiske formål kan du regne med å måtte registrere deg på flydrone.no, ta et nettkurs og en eksamen.

Når du først har tillatelse til å fly drone, gjelder tillatelsen for hele EU/EØS-området, så du kan gjerne ta dronen med på biltur i Europa, men det er alltid lurt å sette seg inn lokale regler og unntak først.

Alle ubemannede luftfartøyer skal imidlertid være merket med operatørens navn og telefonnummer, eller med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet. Dette følger av Luftfartstilsynets regelverk. På Luftfartstilsynets nettsider finnes også en liste over registrerte droneoperatører i Norge.

Forsikring

Det er også viktig med en skikkelig forsikring. Du skal ha en forsikring som dekker litt over ni millioner kroner. Grunnen til det er at man i luftfartsloven har noe som heter objektivt ansvar, det vil si at du kan bli erstatningsansvarlig selv om det ikke er du som har skyld i en ulykke. Ikke ta lett på dette.

Som medlem får du store rabatter på denne type forsikring.

Tilbud på forsikringer i Gjensidige: Medlemmer for 20% rabatt på forsikringene.

Ansvarsforsikring for droner/RPAS

Ansvarsforsikring for droner/RPAS og modellfly for privatpersoner

Droner og personvern

De aller fleste droner er utstyrt med kamera eller andre sensorer som kan brukes på svært invaderende måter. Du må derfor alltid respektere andre menneskers privatliv og følge personvernregelverket hvis du samler inn personopplysninger når du flyr.

Personopplysningsloven har ikke egne regler om filming eller fotografering med droner.

Innsamling av personopplysninger fra droner faller derfor inn under de generelle reglene om behandling av personopplysninger i loven. Se også Datatilsynets anbefalinger for dronepiloter.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS